Omkostninger i forbindelse med nyt hus budgetteret  Sum korrekt
       
Køb af grund 400000   400000
Advokatomkostninger 4675   4675
Tinglysning af skøde 3500   3500
    408175  
Entreprisesum, Frydkjær 1413500   1413500
Stikledninger til kloak/regnvand, el og vand samt udvendige kloakker 46000   46000
Landinspektør 9900   9900
Udtørring via specialfirma 9500   9500
Byggepladsomkostninger 25000    
    1503900  
Tingbogsoplysning, Frydkjær     688
Ekstrafundering, Frydkjær     17439
Stikledningsopgørelse, Frydkjær     12250
       
Merkøb, Frydkjær     46340
Merkøb, VVS     7361
Merkøb, HTH incl. bordplader 50.000,00   61303
Merkøb, El     53125
    50000  
byggemodning:      
Tilslutningsbidrag, Vand 11703   11703
Tilslutningsbidrag, Nesa 12500   12500
Tilslutningsbidrag, Kabel TV 2000   2000
Tilslutningsbidrag, Kloak 26610   26610
Tilslutningsbidrag, Fjernvarme 8.134   8.134
    60947  
Hårde Hvidevarer 66000   66000
Gulv, stue+værelser 20000   13665
Tapet, maling mm 20000    
    106000  
  2129022   2226193
Forskel mellem budgetteret og korrekte priser (1/1 2005) 97171